TPMS - Tyre Presure Monitor System - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu

   Jak wykazały badania przeprowadzone przez koncern Toyoty ponad 70% kierowców pojazdów samochodowych eksploatuje swoje cztery kółka na zbyt niskim poziomie ciśnienia w ogumieniu. O jego negatywnych skutkach w skrócie można powiedzieć, że prowadzi do przedwczesnego zużycia bieżników opon, wzrostu zużycia paliwa przez większe opory toczenia, pogorszenie właściwości trakcyjnych, np. podczas parkowania.
   W celu optymalnego utrzymania opon w trakcie eksploatacji samochodu producenci zaczynają wprowadzać elektroniczne układy monitorujące poziom ciśnienia w oponach. Nie tylko celem jest odpowiednie utrzymanie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu zgodnego z danymi fabrycznymi, lecz również sygnalizacja gwałtownego spadku ciśnienia w przypadkach przebicia bieżnika opony.
   Najnowocześniejsze konstrukcje tego typu systemów wyposażone są w czujniki ciśnienia zintegrowane z zaworem ciśnienia opony. W czujniku znajduje się nadajnik z układem pomiarowym, który przekazuje informacje drogą radiową do komputera pokładowego. Stamtąd informacje przekazywane są na wyświetlacz deski rozdzielczej. Jak łatwo można zauważyć przekaz danych odbywa się drogą elektroniczną. Na każdym z etapów przekazu informacji występuje prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w komunikacji, co rejestruje odpowiedni program komputera pokładowego samochodu i na wyświetlaczu tablicy przyrządów informuje o wystąpieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.
   Tak, jak każdy system elektroniczny, również układ TPMS posiada swoją samodiagnozę, możliwą do wykonania za pomocą testerów, które posiadają odpowiednie oprogramowanie do ich weryfikacji. Za pomocą urządzeń diagnostycznych, w tym przypadku diagnoskopy Autocom, jest możliwy odczyt i kasowanie kodów usterek, aktywacja i programowanie czujników ciśnienia ogumienia. Oprócz programu niezbędnym narzędziem, ułatwiającym rozpoznanie czujników drogą elektroniczną, jest inicjalizator czujników kół.
   Inicjalizator służy do aktywacji sygnału radiowego z czujnika poprzez program urządzenia diagnostycznego do komputera pokładowego (BSI, UCH itp.). Sygnał odbierany przez program sterownika komputera pokładowego wskazuje na aktywność elektroniczną danego czujnika i pozwala na zaprogramowanie jego przyporządkowania w układzie.

   Program diagnostyczny Autocom, jak przystało na profesjonalne narzędzie pracy, umożliwia zaprogramowanie czujników kół. Obecnie niewiele jest marek samochodów, które są wyposażone w TPMS. Do tej grupy należą obecnie pojazdy francuskie, nowe modele w grupie VW/Audi, BMW, Mercedes. Za pomocą diagnoskopu Autocom (ADP 186, SDP, CDP PRO) możemy wykonać obsługę i programowanie zaworków kół na poziomie serwisowym w niecały kwadrans. Jak przebiega aktywacja czujników zamieszczam opis poniżej.
   Diagnostykę rozpoczynamy, jak zazwyczaj, od odczytania kodów usterek w systemie monitorowania ciśnienia kół. Jest to o tyle ważne, że dzięki tej czynności wiemy czy układ jest sprawny, czy nie występują zarejestrowane usterki. Następną czynnością jest sprawdzenie w parametrach pracy układu statusu zaprogramowanych czujników, jak na rysunku poniżej. W dostępnej liście zaprogramowanych czujników, poniższego przykładu, są opony letnie. Opony zimowe, mimo zamontowanych czujników kół nie są aktywne w systemie, stąd w parametrach ich wartości zerowe. Dopiero wprowadzenie ich w sposób elektroniczny umożliwi trwały zapis w pamięci sterownika.


   Parametry bieżące - status czujników kół


   Kolejną operacją jest rozpoczęcie programowania. W tym celu kończymy pracę w oknie bieżących parametrów pracy i przechodzimy do Regulacji/Zerowania. Pod tym klawiszem funkcyjnym możliwe są do wykonania takie czynności diagnostyczne, jak odczyt konfiguracji, wprowadzenie konfiguracji oraz programowanie kodów zaworków kół.   Okno dialogowe - Programowanie czujników kół


   Zbliżamy inicjalizator do czujnika przy kole jezdnym, obojętnie od którego koła rozpoczniemy programowanie. Uwaga! Nie zbliżać inicjalizatora bezpośrednio do wentyla, tylko prostopadle do osnowy opony przy zaworze. Czujnik znajduje się wewnątrz obręczy koła przy zaworku. Podczas inicjalizacji kodu zaworu zachować odległość około 15 cm od koła. Na ekranie monitora w trakcie kolejnych etapów programowania są wyświetlane komunikaty, dzięki którym diagnosta krok po kroku wykona tę czynność diagnostyczną.   Programowanie - inicjalizacja czujnika ciśnienia koła

   Po nawiązaniu komunikacji i odczytaniu kodu zaworu przez jednostkę sterującą program wyświetla komunikat czy rzeczywiście kod ma zostać zapisany do pamięci sterownika.   Okno dialogowe - zapis do pamięci sterownika odczytanego kodu zaworu


   Zapis typu opony (letnia-zimowa) oraz strona pojazdu przedstawiają poniższe okienka dialogowe.   Wybór typu opon do programowania   Wybór pozycji koła

   Po zaprogramowaniu jednego kodu zaworu koła, w zależności od potrzeb można kontynuować programowanie lub opuścić okno testu.


   Kontynuacja programowania lub opuszczenie funkcji zerowania

   Jeśli wszystkie koła są zaprogramowane, to ostatnią czynnością jest sprawdzenie ich aktywnych statusów w odczycie parametrów.   Końcowy odczyt sprawdzający wykonane programowanie


   Każdą czynność diagnostyczną, jaką wykonujemy w naszym serwisie powinniśmy sprawdzić i upewnić się, że operacja została zakończona pomyślnie. Poprzez dostępną listę parametrów pracy odczytujemy wskazania statusu dla poszczególnych kół. Aktywacja w takim przypadku jest także potwierdzona na wyświetlaczu wskaźników przyrządów jednakowymi wartościami ciśnienia w kołach samochodu.
   Dodam, że inicjalizator kodów zaworów kół jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Przeznaczony jest do systemów posiadających układ monitorujący ciśnienie kół w każdym pojeździe, jest zatem uniwersalny. Zamówienia w firmie Tomcar.