2008-03-06

Firma Autocom udostępnia nową wersję aktualizacji programu truck 2008 wydanie 1. Nowa wersja zawiera funkcję ISI - Inteligentny System Identyfikacji, który usprawnia działanie programu w odczycie bieżących wartości pracy diagnozowanego układu. Najnowsze oprogramowania sterowników zawierają wiele informacji diagnostycznych zapisanych w różnych miejscach, do których najczęściej przechodzi się krok po kroku. Zdarza się, że niektóre zapisy są po prostu puste lub zawarte informacje diagnostyczne nie są w danym momencie tymi wartościami, których poszukiwał diagnosta. Dzięki ISI zredukowana zostaje ilość kroków niezbędnych do oceny pracy układu.

ISI - nie tylko pomija niezapisane grupy wartości parametrów bieżących, jak to ma miejsce w programie diagnostycznym Audi/V.A.G., lecz również pozwala na wybór dowolnie definiowanych parametrów przez diagnostę z ogólnej listy danych wartości mierzonych.