Starter 2007

Po przeprowadzeniu wnikliwych testów wielu różnych urządzeń diagnostycznych firma Starter, znana rzeszy kierowców na polskim rynku jako lider pomocy drogowej, wybrała tester stanowiący wyposażenie pierwszych flagowych serwisów.

Droga do wyboru przyrządu, który profesjonalnie wspomoże działania w warunkach pomocy na drodze były długie i poddane gruntownym ocenom. W ręce doświadczonych serwisantów Starter trafiały na testy przeróżne marki testerów. Konkurenci mocni, każdy z nich liczył na zwycięstwo.Kryteriom oceny podlegały między innymi: kompletność zestawu testowego, w tym zwartość zestawu - uporządkowanie okablowania, wielkość wyposażenia, mobilność; dalej walory diagnostyczne: "prawdomówność" testera na zadane usterki, szybkość i poprawność komunikacyjna, środowisko obsługi, głębokość diagnostyczna, czyli takie funkcje diagnostyczne jak aktywacja podzespołów wykonawczych, regulacje i nastawy elementów systemowych, ewentualne dopasowania i programowania sterowników; częstotliwość uzupełnień oprogramowania i sposób aktywacji nowych programów.W rywalizacji brały udział między innymi przyrządy diagnostyczne Bosch, Gutmann, Brain Bee, Technostar, Autocom i inne. Ostatecznie wybrano diagnoskopy firmy Autocom, model CDP PRO, reprezentowany przez dystrybutora w Polsce firmę Tomcar. Wybór nie był kwestią czystego przypadku, jak wspomniałem wcześniej, droga była długa, a czas i okoliczności podjętej decyzji również oparte zostały o wyniki przeprowadzonych testów i analiz.W dniu 17 lutego 2007 roku oficjalnie i uroczyście firma Starter przekazała swoim najlepszym podopiecznym zakupione urządzenia diagnostyczne. Na tę uroczystość otrzymaliśmy zaproszenie i byliśmy minionych faktów bezpośrednimi świadkami.

Przy tej okazji życzymy nowym użytkownikom wiele satysfakcji podczas pracy z testerami Autocom.