2007-10-21

W grudniu 2007 wprowadzamy nowe oprogramowanie do profesjonalnej diagnostyki pojazdów ciężarowych. Wyznaczamy tym samym nowy zakres funkcjonowania diagnoskopów Autocom!!!

Obecnie cała linia diagnoskopów ADP 186/SDP/CDP będzie posiadać oprogramowanie do samochodów dostawczych i ciężarowych oraz osobowych. Niebawem przekażemy więcej szczegółów na temat zawartości programu.